Κεντρικά : 2112131126 | Κατάστημα Κορίνθου : 2741081840