Κεντρικά : 2112131126 | Κατάστημα Κορίνθου : 2741081840
Εταιρεία πληροφορικής

Εταιρεία πληροφορικής

Λύσεις Πληροφορικής & Τεχνολογίας, όπως επισκευές υπολογιστών, κατασκευή ιστοσελίδων & δικτύων και παροχή εργαλείων Marketing & Προώθησης.

Διεύθυνση : Εξαμιλίων 3, Κόρινθος

Τηλ. Κεντρικά : 2112131126

Τηλ. Κατάστημα Κορίνθου : 2741081840

E-mail : info@alphanetworx.gr

Συνεργαζόμενες Εταιρείες : Droid Computers, droidshop.gr