Κεντρικά : 2112131126 | Κατάστημα Κορίνθου : 2741081840

Οικιακή

Τεχνική Υποστήριξη

Αποκτήστε Τεχνικό

στο Σπίτι σας από 25€

Επαγγελματική

Τεχνική Υποστήριξη

Αποκτήστε Τεχνικό στην

Επιχείρηση σας από 30€

 

Απομακρυσμένη

Τεχνική Υποστήριξη

Λύσεις

Remote Support από 15€

 

 

  • Άριστη Ποιότητα
  • Εξειδικευμένο Προσωπικό
  • Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
  • Άμεση Εξυπηρέτηση